اخبار و اطلاعیه ها

خدمات
ثبت نام
فروشگاه ها

درباره سيمرغ ايرانيان

منطق الطیر عطار، داستان سفر گروهی از مرغان به راهنمایی هدهد به کوه قاف برای رسیدن به آستان سیمُرغ است. هر مرغ به عنوان نماد گروه خاصی از انسان‌ها تصویر می‌شود. در پایان، سی مرغ به کوه قاف می‌رسند

سازمان ها و شرکای تجاری