درباره سيمرغ ايرانيان

درباره سيمرغ ايرانيان

همچنين سیمُرغ نام یک چهره ي اسطوره ای- افسانه‌ای ایرانی است. او نقش مهمی در داستان‌های شاهنامه دارد. کنامش کوه اسطوره‌ای قاف است، دانا و خردمند است و به رازهای نهان آگاهی دارد. باشگاه سيمرغ ايرانيان نيز با تأسي از سيمرغ افسانه اي جايگاهي است براي رشد و كمال، افزايش دانايي و كسب رفاه و آسايش.

سيمرغ ايرانيان مجموعه اي از افراد و سازمانهاي حقيقي و حقوقي است كه گرد هم آمده اند تا با تعاملات مثبت و رفع نيازهاي جامعه مخاطب خود حس وفاداري و انسان دوستي را تقويت نمايند.

اين باشگاه خدمات گوناگوني را در زمينه هاي مختلف، همچون ايجاد محيط خريدهاي تخفيفي ويژه، خريد هاي اقساطي براي اعضاء، ارائه خدمات گوناگون رفاهي و شهروندي؛ خدمات فرهنگي ، هنري ، ورزشي و همچنين كمك به نيازمندان را به عنوان خدمات اصلي خود تلقي نموده و در راه رسيدن به آن تلاش مي نمايد.

سازمان ها و شرکای تجاری