امتیازها

اعضای باشگاه می توانند از امتیازات زیر بهره مند شوند:

الف) خرید از فروشگاه ها

  • در خریدهای حضوری و مراجعه به فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد، به ازای هر100.000 ریال خرید، یک امتیاز به خریدار تعلق می گیرد.
  • در خریدهای اینترنتی به ازای هر 90.000 ریال خرید، یک امتیاز به خریدار تعلق می گیرد.
  • امتیازها با توجه به جشنواره ها، فروش های فوق العاده و ... به صورت امتیاز شرکت در قرعه کشی و یا دریافت تخفیف در هنگام خرید به صورت جداگانه و در طرح های معرفی شده محاسبه می گردد.

ب) امتیاز حاصل از فعالیت ها و هدیه ها

  • با حضور و مشارکت اعضای باشگاه امتیازات زیر تعلق می گیرد:
تعداد دفعات شرح تعداد امتیاز
یکبار تکمیل پروفایل در باشگاه 10
یکبار اولین خرید 5
هر نظرسنجی یکبار شرکت در نظر سنجی 1
تا 20 عضو معرفی اعضای جدید 1
سالانه روز تولد 10
سالانه سالگرد ازدواج 5

سازمان ها و شرکای تجاری